Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia heterogenicznego

Sztuczne zapłodnienie heterogeniczne, oprócz omówionych wy­żej względów, posiada jeszcze inne przeciwwskazania. Poczynanie życia ludzkiego nie tylko dokonane jest w niewłaściwy sposób, ale jeszcze naruszona jest jedność i wierność małżeńska. Sprzeciwia się to chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i antropologii dziecka, które ma być owocem miłości rodziców. Brak jedności pomiędzy pokrewieństwem genetycznym, pokrewieństwem wynikającym z cią­ży i odpowiedzialnością wychowawczą jest wyrazem braku jedności małżeńskiej. Przy ocenie moralnej sztucznego zapłodnienia heterogenicznego uwzględnić jeszcze trzeba problemy związane z tzw. bankami życia (fakt handlu nasieniem ludzkim, problemy psycho­logiczne pomiędzy dawcą nasienia a ojcem i dzieckiem, niebezpie­czeństwo związane z rozczarowaniem cechami narodzonego dziecka).

Wielokrotne badania przeprowadzane na przestrzeni lat 1974- -1984 wykazują negatywne skutki psychosomatyczne sztucznego za­płodnienia heterogenicznego zarówno u małżonków, jak też u dzieci. U małżonków zauważa się związane z interwencją neurotyczne zaburzenia prowadzące do depresji i obniżenie jakości partnerskiego związku. U dzieci natomiast widoczne są psychopatologiczne rysy charakteru, zaburzenia tożsamości. Nie znamy jeszcze wszystkich konsekwencji indywidualnych i społecznych sztucznego zapłod­nienia.

W ostatnim czasie coraz częściej podnoszone są argumenty przeciwko sztucznej inseminacji związane z przekonaniem, że nie­płodność nie zawsze powinna być traktowana jako zło, ponieważ w niektórych przypadkach może być postrzegana jako samoobrona natury przed przekazywaniem uszkodzonych form życia. Badania przeprowadzane w Wielkiej Brytanii (Edynburg) przestrzegają przed pochopnym stosowaniem technik sztucznego zapładniania, ponieważ umożliwiają one przekazywanie powoływanemu do życia dziecku wad genetycznych. Naturalny sposób przekazywania życia posiada wbudowane w siebie, ukształtowane podczas ewolucji mechanizmy uniemożliwiające rozmnażanie się osobników „niepełnowartościowych”. Tymczasem sztuczne zapłodnienie omija te bariery i powo­łuje do istnienia pokolenie z wadami genetycznymi. Jest to cena, którą trzeba płacić za „oszukiwanie” natury.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.