Racje uwzględniające dobro rodziców – ocena etyczna

Zapłodnienie sztuczne homogeniczne, wewnątrzustrojowe, na pierwszy rzut oka może wydawać się do przyjęcia z punktu widzenia godności osoby ludzkiej. Można bowiem sam akt takiego zapłod­nienia porównać do innych ingerencji medycznych w organizmie ludzkim. Przy ocenie moralnej sztucznego zapłodnienia trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że zrodzenie ludzkiej osoby jest z woli Boga owocem osobowego spotkania rodziców złączonych biolo­gicznie, psychicznie i duchowo węzłem małżeńskim, którzy w akcie małżeńskim składają sobie nawzajem dar z siebie. Dar ten jest ukierunkowany na przekazywanie życia. W akcie seksualnym małżonkowie dopełniają swoje małżeństwo w ciele i poprzez ciało i otwierają się na rodzicielstwo. W ten sposób akt małżeński ma nierozerwalne, podwójne znaczenie: wymiar jednoczący i rodzicielski. Prokreacja jest aktem osobowym, który, podobnie jak osoba, powinien mieć duchowy i cielesny charakter. W przypadku zapłod­nienia sztucznego tej integralności nie ma.

Oddzielnym zagadnieniem są pojawiające się problemy psycho­somatyczne związane z homogeniczną sztuczną inseminacją. Należy do nich pobieranie nasienia metodą masturbacyjną na życzenie lekarza, która to praktyka wywołuje u wielu mężczyzn problemy psychiczne a nawet funkcjonalne zaburzenia seksualne. Ponadto zapłodnienie obcym nasieniem może wpływać na poczucie własnej wartości małżonka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.