AIDS – szczególna forma zagrożenia życia

AIDS (skrót od początkowych liter angielskich słów Acauired Immune Deficiency Sindrome – zespół nabytego upośledzenia odporności), oznacza chorobę zakaźną o wysokiej śmiertelności, która jest spowodowana wirusem HIV (Human Immunodeficiency Virus – ludzki wirus upośledzenia odporności). Wirus ten atakuje komórki systemu immunologicznego, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju nowotworów złośliwych oraz do opanowania zakażeń. AIDS jest jedną z najbardziej tajemniczych chorób XX wieku. Mimo ogromnego rozwoju medycyny, naukowcy potrzebowali kilku lat, aby rozpoznać jej przyczyny, przebieg i skutki. Skutecznego lekarstwa nie udało znaleźć się do dziś, chociaż wielokrotnie było ono zapowiadane przez różne ośrodki badawcze.

W roku 1983 Instytut Pasteura w Paryżu wyizolował i rozpoznał wirusa wywołującego AIDS, który w roku 1986 otrzymał obecną nazwę HIV. Równoczesnego odkrycia dokonali badacze amery­kańscy pracujący pod kierunkiem Roberta Galio. Zrodziło się wtedy niezwykle ważne pytanie: jaka jest geneza nieznanego dotąd wirusa, który w drugiej połowie XX wieku pojawił się w gayowskich centrach rozrywkowych Los Angeles i Nowego Jorku? Zarazek ten istniał prawdopodobnie w pierwotnej formie w organizmach małp z gatunku koczkodan zielony w Afryce. Tam przedostał się do orga­nizmu ludzkiego i przekształcał się na przestrzeni określonego czasu. Pewne jest jednak, że w latach pięćdziesiątych XX wieku był już obecny w organizmach mieszkańców Zairu, czego dowodzą pocho­dzące z tamtych terenów i czasów próbki krwi. Zachowane z tam­tych czasów karty chorobowe pacjentów szpitalnych zawierają opisy objawów charakterystycznych dla AIDS. Przypuszcza się, że wirus HIV został przeniesiony z Zairu na Haiti przez robotników sezonowych pochodzących z tej wyspy, którzy znając język francuski mogli łatwiej otrzymać pracę w Zairze posługującym się językiem francuskim jako urzędowym. Z Haiti do USA wirus HIV przedostał się z eksportowaną krwią ludzką lub też został przeniesiony przez homoseksualistów chętnie spędzających wakacje na tej wyspie z powodu istniejącej tam taniej prostytucji.

W roku 1981, w Los Angeles rozpoznano u pięciu uprzednio zdrowych homoseksualistów zapalenie płuc połączone z zaburze­niami odporności komórkowej. Przypadek ten wzbudził zaintereso­wanie lekarzy, którzy po kilku latach obserwacji doszli do odkrycia wirusa HIV. Tak rozpoczęła się choroba nazywa niekiedy dżumą XX wieku, ze względu na niosące ze sobą niebezpieczeństwo zdzie­siątkowania ludzkości, przypominające średniowieczne zarazy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.