Cechy i przebieg uzależnień

Wszyscy ludzie odżywiają się, a mimo to w stosunku do większości z nich nie można powiedzieć, że są uzależnieni od jedzenia. Wielu ludzi pije dość często napoje alkoholowe, ale nie czynią tego w sposób nałogowy. Podobnie jest z udziałem w grach losowych, poszukiwaniem różnych typów przyjemnych wrażeń, itd. Uzależnienie zatem nie utożsamia się z samym spożywaniem określonych substancji, ani podejmowaniem określonych czynności. Ponieważ nie ma wyraźnego mechanizmu fizjologicznego, który by nieodwołalnie wskazywał na obecność uzależnienia, dlatego ogrom­nie ważne jest określenie cech, które posiada dana czynność, aby można ją było już zakwalifikować jako działanie uzależnione. Precyzyjne określenie symptomów uzależnienia mogłoby także dopomóc dostrzec pojawiające się zagrożenie nałogiem, co szczególnie jest ważne w odniesieniu do uzależnień chemicznych.

S. Peele uważa, że o uzależnieniu można mówić już wtedy, gdy powtarzana czynność stanowi continuum, odciąga osobę od pozosta­łych zajęć, nie jest doświadczeniem przyjemnym i pozbawia czło­wieka możliwości wyboru.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.