Narkomania

Narkomania jest uzależnieniem czyli nałogiem zażywania środ­ków odurzających, uspokajających, nasennych, czyli narkotyków.

W Polsce przyjmuje się najczęściej, że narkotykami są środki odu­rzające: morfina, opium, kokaina, haszysz, heroina. Ilość narkotyków jest ogromna i ciągle powstają nowe. Pochodzenie ich jest często naturalne. Obecnie jednak coraz więcej narkotyków ma charakter syntetyczny. Istotną cechą narkotyków jest to, że początkowo oddziałują one na system nerwowy człowieka w pożądanym kierunku, a więc wywołują uczucie radości, odprężenia, komfortu psychicznego etc. Wszystkie narkotyki w większym lub mniejszym stopniu wywierają wpływ na człowieka i powodują przy częstym i dużym dawkowaniu głębokie zmiany w osobowości człowieka. Od narkotyków należy odróżnić używki, czyli produkty spożywcze o działaniu pobudzającym system nerwowy, takie jak kawa, herbata, niektóre przyprawy kuchenne.

Nie każde używanie środków narkotycznych jest szkodliwe i z punktu widzenia moralnego niewskazane. Medycyna z powodzeniem używa wielu z nich do zabiegów operacyjnych, leczniczych, uśmierzających ból (np. morfina). Narkotyki, przyjmowane spo­radycznie i pod kontrolą mogą stanowić skuteczny lek. Jednak posiadają one tę właściwość, że człowiek się do nich przyzwyczaja. Używane w sposób niekontrolowany łatwo prowadzą do uzależnień a w konsekwencji do destrukcji osobowości.

Wprawdzie używanie narkotyków znane było i w przeszłości, dziś jednak narkomania, ze względu na jej rozmiary, stała się klęską społeczną. W niektórych krajach 30% młodzieży pomiędzy 15-25 rokiem życia ma doświadczenia z narkotykami. Wielu z nich stało się przez to inwalidami, którzy już nigdy nie odzyskają w pełni reakcjami w zachowaniu i innymi reakcjami, wśród których występuje zawsze przymus brania leku stale lub okresowo w celu doznania jego psychicznych efektów, a czasem dla uniknięcia dolegliwości spowodowanych jego brakiem. Badania ustalające liczbę narkomanów w Polsce zostały podjęte przez resort zdrowia dopiero w roku 1993.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.