Nieprzyjemne doznania

Trzecią cechą uzależnienia są negatywne doznania towarzyszące nałogowej czynności. Przyjemne doznania związane z czynnością uzależnioną pojawiają się tylko na początku nałogu. Później uzależniony podejmuje te czynności po to, aby uwolnić się od strachu, od poczucia winy, od złego nastroju. Nałóg przytępia cierpienie, pozornie uwalnia od większych problemów, nie jest natomiast źródłem radości.

Częstym motywem podejmowania czynności nałogowej jest obawa przed tzw. objawami odstawienia, które są reakcją na stres i tzw. odbiciem powrotnym. Organizm pozbawiony określonej sub­stancji lub uzależnionego zachowania reaguje niekontrolowanymi sygnałami o istniejącym zagrożeniu. Sygnały te objawiają się najczęściej jako dyskomfort fizyczny i psychiczny, niepokój, iry­tacja, a przy głębokim uzależnieniu nawet ogólna panika i drgawki. W ten sposób organizm domaga się przywrócenia zachwianej równowagi, czyli nowej dawki toksycznej substancji lub uzależnio­nego zachowania. Równocześnie pojawiają się nasilone objawy usuwane przez zachowanie uzależnione. W przypadku uzależnienia lekowego będą to nasilone objawy choroby usuwane przez lek, w przypadku uzależnienia od picia kawy, pojawi się pogłębiona niezdolność do pracy, złe samopoczucie itd. Występujące objawy odstawienia przymuszają człowieka do kontynuowania uzależnienia. Relacja z uzależnionym zachowaniem jest przechowywana w mózgu latami, najczęściej do końca życia (na przykład picie alkoholu).

Powtórzenie tego zachowania nawet po wieloletniej przerwie może wyzwolić uzależnienie w każdej chwili.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.