Podstawowe dane dotyczące choroby

Wirus HIV przenoszony jest przez płyny ustrojowe chorego (krew, ślinę, łzy, mocz, spermę, wydzielinę pochwy i mleko matczyne), o ile przenikną one do układu krwionośnego innego człowieka. Zakażenie wirusem HIV może być zakażeniem pierwotnym, związanym z infekcją ostrą i przetrwałym czyli przewlekłym. Zakażenie przetrwałe posiada fazę nieproduktywną (zakażenie utajone, mogące trwać kilka lat) i fazę wzmożonej aktywności wirusa.

AIDS jest chorobą przenoszoną na drodze seksualnej. Ponieważ podczas stosunku seksualnego, szczególnie analnego, łatwo do­chodzi do małych skaleczeń, dlatego homoseksualiści uważani są za grupę wysokiego ryzyka (około 65-70% zakażeń w USA i Europie). Szybkość rozszerzania się infekcji spowodowanej wirusem HIV wśród homoseksualistów powodowana jest częstymi zmianami partnerów seksualnych w tym środowisku. Do grupy wysokiego ryzyka zaliczani są także narkomani, którzy używają wspólnych igieł i strzykawek do iniekcji narkotyku (w Polsce 75% znanych przypadków zakażenia dokonało się w ten sposób). Ponadto trzeba uwzględnić fakt, że narkomani uprawiają prostytucję okresową w ce­lach zarobkowych, która może być znaczącym źródłem rozszerzania się infekcji. Istnieje również możliwość infekcji inną drogą np. poprzez transfuzję zawierającej HIV krwi. Około 30-50% dzieci urodzonych przez matki będące nosicielkami HIV jest również zarażonych. Znane są przypadki zakażeń pracowników służby zdrowia w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami.

W roku 1992 szacowano, że na świecie żyje około 10 milionów nosicieli HIV i około 2 milionów chorych (do 1.01.1992 zgłoszono 446 681 przypadków choroby). Liczby te ustawicznie rosną. Uważa się, że w roku 2 000 w skali globalnej będzie 5-6 milionów przypadków AIDS oraz około 30-40 milionów nosicieli HIV.

W Polsce stwierdzono do dnia 25.01.1997 roku zakażenie wirusem HIV u 4 374 polskich obywateli. 2 933 zarażonych – to narkomani (67,05% zakażonych). W roku 1992 leczono w Polsce ponad 4 tys. narkomanów. Około 12% tj. ok. 480, z nich było nosicielami HIV. Od roku 1985 do 25.01 1997 zarejestrowano w naszym kraju 477 przypadki zachorowania na AIDS. Z tej liczby 283 osoby zmarły.

Choroba AIDS spowodowała nową sytuację społeczną która jest źródłem nowych problemów i nowych pytań etycznych. Dotyczą one sensu choroby oraz relacji chorego do siebie samego, do Boga, do swoich najbliższych. Są to pytania dotyczące stosunku ludzi zdrowych do nosicieli HIV i do zaistniałego, potencjalnego zagrożenia. Powstają również pytania związane z profilaktyką społeczną i odpowiedzialnością za stan wiedzy społecznej na temat AIDS.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.