Pojęcie uzależnienia

O uzależnieniu można mówić wtedy, gdy jakiś środek lub czyn­ność przestają służyć człowiekowi zgodnie ze swoim przeznacze­niem, a stają się dla niego celem samym w sobie. Tak rozumiane uzależnienie jest doświadczeniem obejmującym wszystkie warstwy osobowości człowieka, powstającym na gruncie wielu uwarunkowań i posiadającym bardzo zróżnicowany, indywidualny przebieg. Mimo to można wskazać na wspólne elementy każdej postaci uzależnienia i sformułować określenie pasujące do każdego z nich. „Uzależnieniem jest każde kompulsywne, nawykowe zachowanie, ograniczające wolność ludzkich pragnień. Powoduje je przywiązanie lub przykucie pragnienia do określonego obiektu. W tej definicji szczególnie ważne jest słowo zachowanie, ponieważ wskazuje ono, że zasadniczą rzeczą w uzależnieniu jest działanie”. Uzależnienie nie jest zatem spowodowane jakimś środkiem odurzającym lub chemicznym. „Jest ono wynikiem efektu, jaki ten środek wywołuje u danej osoby wdanych okolicznościach”. Uzależnienie powstaje wtedy, gdy człowiek poddaje się czynności uzależnionej i trwa w relacji do niej, gdy koncentruje wokół niej coraz bardziej swoje myśli, gdy coraz więcej miejsca zajmuje ona w jego życiu. „Pozostawanie w relacji do” może mieć charakter fizyczny lub psychiczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.