Psychohigiena

Badania wykazują że dzieci wzrastające w środowiskach pijących umiarkowanie, gdzie używanie alkoholu nie było niczym złym, ale tępione było nadużywanie alkoholu, w mniejszym stopniu zapadają na alkoholizm, niż dzieci z rodzin abstynenckich lub pijackich. Zapobiega się alkoholizmowi przede wszystkim przez wychowywanie zdrowej osobowości. Wielkie znaczenie w jej budowaniu ma religia. Pomaga ona rozładować trudne sytuacje, mobilizuje człowieka do pracy nad sobą i domaga się zachowania norm moralnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.