Rodzaje uzależnień

Ludzka wolność może być ograniczona w uzależnieniu na pod­wójny sposób. Pierwszy polega na próbach uzyskania bezpieczeń­stwa przez zbliżenie się do danej osoby lub rzeczy. Drugi oznacza usiłowanie osiągnięcia tego samego stanu przez unikanie określonych osób lub rzeczy, które jest spowodowane nadmiernym lękiem przed nimi. Zamiast walki o obecność osoby lub rzeczy, pojawia się staranie zmierzające do ich unikania. W konsekwencji możemy mówić o uzależnieniach przyciągających i odpychających, o zwią­zanych z nimi objawach tolerancji i nietolerancji, o syndromie odstawienia i zbliżania się.

Uzależnienie może dotyczyć osób, rzeczy, czynności i stanów psychicznych. Wśród uzależnień od rzeczy można mówić o uzależ­nieniach chemicznych i pozachemicznych. Uzależnienia chemiczne, ze względu na ich wyjątkową szkodliwość, zawładnęły tym określeniem. Przez uzależnienie rozumie się najczęściej alkoholizm, narkomanię i nikotynizm. Tymczasem uzależnienie może powstać w stosunku do każdej osoby i rzeczy, do każdego działania. Niemal każda z relacji, w której człowiek pozostaje, może go przyciągać lub odpychać. Może wydawać mu się źródłem złudnego bezpieczeństwa albo też nieść ze sobą pozorne zagrożenie i unikanie jej będzie jawiło się jako konieczność dla zapewnienia sobie pokoju.

Ponieważ istnieje tak wielka możliwość potencjalnych uzależ­nień, dlatego pojawia się w tym kontekście pytanie, czy są również dobre uzależnienia. Otóż odpowiedź może być tylko jedna. Tego typu uzależnień nie ma. Każde uzależnienie jest zniewoleniem człowieka, niekontrolowanym przywiązaniem do określonej war­tości, a to nigdy nie może być korzystne dla człowieka. Nawet takie czynności z natury dobre, jak praca czy modlitwa, mogą okazać się ucieczką od własnej wolności. Taka ucieczka zaś, wcześniej czy później, przyniesie negatywne konsekwencje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.