Skutki alkoholizmu

Alkoholizm prowadzi do wyniszczenia osobowego chorego we wszystkich dziedzinach.

Skutki psychiczne. Alkohol niszczy najwrażliwsze komórki nerwowe, szczególnie w płatach czołowych. W związku z tym, że te okolice mózgu są odpowiedzialne za uczucia wyższe człowieka, alkoholizm powoduje osłabienie a nawet zanik tych uczuć, prowadzi do egoizmu, braku krytycyzmu, wzmożonej chwiejności emocjo­nalnej. Z biegiem czasu pojawiają się również przejściowe i trwałe zaburzenia psychiczne:

 • Psychozy przejściowe:
 1. Upojenie patologiczne. Różni się od upojenia zwykłego, które wzmacnia negatywne cechy osobowości poprzez odhamowanie mechanizmów kontroli. Wesoły zachowuje się infantylnie, smutny popada w depresję itd. Natomiast w upojeniu patologicznym pojawiają się odruchy obce danej osobowości. Szczególnie daje się tu zauważyć odruchy agresywne, co ujawnia się w ten sposób, że spokojny dotąd człowiek staje się agresywny.
 2. Halucynacje i złudzenia alkoholowe. Dotyczą one najczęściej wzroku i słuchu. Chory widzi przysłowiowe białe myszy, słyszy głosy, które obrzucają go obelgami itd. Gdy przestaje on pić, halucynacje znikają.
 3. Epilepsja alkoholowa. Charakteryzuje się ona kurczami, konwulsjami, motorycznym niepokojem.
 4. Histeria alkoholowa objawiająca się samooskarżaniem, przyznawaniem się do nie popełnionych przestępstw, skłonnościami ekshibicjonistycznymi. Pojawia się chęć zwrócenia na siebie uwagi.
 • Psychozy trwałe. Negatywne zmiany w osobowości są już tak utrwalone, że niekiedy nie można ich w ogóle usunąć Na podłożu zaawansowanego alkoholizmu wyrastają trwałe psychozy alkoho­lowe. Są to:
 1. Delirium tremens (majaczenie alkoholowe) jest ostrą psychozą. Występuje ona po wieloletnim alkoholizmie. Objawia się urojeniami wzrokowymi, dotykowymi i słuchowymi oraz drżeniem mięśniowym. Może wystąpić także brak orientacji czasoprzestrzen­nej (chory nie wie, gdzie się znajduje).
 2. Halucynoza alkoholowa wyraża się poprzez halucynacje (omamy) wzrokowe i słuchowe (białe myszki), lęk i poczucie zagrożenia, na które chory może reagować agresją jako obroną przed urojonymi wrogami. Atak trwa 2-3 dni a może nawet przedłużyć się do kilku tygodni.
 3. Przewlekła halucynoza alkoholowa. Omamy słuchowe o przykrych treściach trwające kilka lat. Skłania to chorego do agresji w stosunku do otoczenia;
 4. Paranoja alkoholowa, czyli obłęd zazdrości. Chory jest przekonany o niewierności żony, podaje okoliczności groteskowe i nierealne, dotyczące jej rzekomej zdrady. Jest bezkrytyczny. Trzeba go namówić do pójścia do szpitala lub lekarza zanim zamorduje „niewierną żonę”. Leczenie jest trudne i długotrwałe.
 5. Zespół amnestyczny (psychoza) Korsakowa. Polega on na ciężkich zaburzeniach zdolności przypominania spowodowanych trwałym uszkodzeniem kory mózgowej oraz na wypełnianiu luk pamięcio­wych fikcyjnymi wydarzeniami.

Skutki w sferze somatycznej. Alkoholizm powoduje ogromne zmiany w całym organizmie, wyniszcza i doprowadza do nie­uleczalnych uszkodzeń. Przede wszystkim jednak, poza systemem nerwowym (drżenie rąk, nadwrażliwość na światło, zaburzenia mowy), alkohol oddziałuje na wątrobę prowadząc od stanu zapalnego aż do jej marskości włącznie. Ponadto narażony jest cały przewód pokarmowy (nieżyty, wrzody, nowotwory), układ krążenia (nadciśnienie, niewydolność serca). Spożywany alkohol wpływa negatywnie na cały organizm.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.