Stosunek społeczeństwa do nosicieli HIV i chorych na AIDS

  • Czynniki utrudniające akceptowanie nosicieli HIV

AIDS ujawnił się w sytuacji tzw. nowej obyczajowości. Permisywizm w dziedzinie seksualnej, ograniczenie wpływu religii, wprowadzenie środków antykoncepcyjnych, zmniejszenie groźby chorób wenerycznych, propagowanie liberalizmu obyczajowego przez film i telewizję, dobrobyt i frustracja, rozluźnienie zasad społecznych, promiskuityzm i obniżanie się wieku inicjacji seksualnej – oto racje, które z jednej strony przyczyniły się do rozprzestrzenienia się AIDS, a z drugiej wyzwalają negatywne nastawienie wielu środowisk do nosicieli HIV. Nosiciele ci często pochodząc z grup marginesu społecznego (homoseksualiści, narko­mani, prostytutki), prowadzą nieakceptowany przez społeczeństwo sposób życia. AIDS jest chorobą tajemniczą trudno rozpoznawalną stwarzającą niebezpieczeństwo zarażania się nią bez własnej winy i świadomości tego faktu. Wreszcie niemożliwość wyleczenia z tej choroby przy obecnym stanie medycyny. Wszystko to sprawia, że zachowania ludzi są irracjonalne. Nie bez znaczenia jest też mała znajomość problematyki związanej z tą chorobą i sensacyjny charakter informacji prasowych.

Należy jednak zauważyć pozytywne zmiany w nastawieniu opinii publicznej do nosicieli HIV i chorych na AIDS. Są one kon­sekwencją szerokiej akcji uświadamiającej społeczeństwo o naturze zakażenia wirusem HIV i przebiegu choroby AIDS, o warunkach i stopniu niebezpieczeństwa infekcji.

  • Prawa i obowiązki chorych na AIDS

Chory na AIDS nie przestaje być człowiekiem, posiada on godność osobistą i wypływające z niej prawa ludzkie. Zachowuje on również prawa obywatelskie. Dlatego ma on prawo do tajemnicy, do niedyskryminacji, do pracy, do nauki, do ubezpieczenia, w tym również ma prawo do społecznej opieki. Prawa te są poważnie ograniczone możliwościami finansowymi społeczeństwa. Wydatki związane z leczeniem nosicieli HIV i chorych na AIDS są ogromne. W USA wydano na ten cel w roku 1991 olbrzymią sumę 38,5 miliardów dolarów. W niedalekiej przyszłości, przy narastającej lawinowo fali zachorowań, może zabraknąć środków na ten cel.

Oczekując zainteresowania i poparcia społecznego nosiciele wirusa HIV powinni w swoim własnym interesie starać się, aby ograniczyć zakres nowych przypadków infekcji. Im mniej bowiem będzie osób chorych na AIDS, wymagających pomocy społecznej, tym lepszą będą miały one opiekę. W związku z tym nosiciele wirusa HIV powinni przestrzegać wszystkich koniecznych środków ostrożności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.