Typy środków narkotycznych

Na obszarze cywilizacji atlantyckiej tradycyjnie używa się termi­nu „narkomania” na określenie wszystkich uzależnień organizmu ludzkiego od środków chemicznych. Obecnie coraz częściej używa się ogólnego określenia toksykomania. Toksykomania jest zja­wiskiem bardzo zróżnicowanym. Najczęściej wymienia się jej następujące typy:

  1. Typ morfiny – opium, opiaty (morfina, kodeina, heroina). Są to środki używane najczęściej dożylnie. Po iniekcji poprawia się samopoczucie, pojawia się stan beztroski, odprężenia i zadowolenia. W miarę zażywania środka jego skuteczność działania maleje, co zmusza biorącego do powiększania dawki. Odstawienie go pogarsza zdecydowanie nastrój, wzrasta poczucie zagrożenia, wyostrzają się problemy. Środki z tej grupy prowadzą do szybkiego uzależnienia i fizycznego i psychicznego, szybko wyniszczają organizm.
  2. Typ alkoholu i barbituranów (leki o działaniu nasennym i uspokajającym). Uzależnienie rozwija się wolniej niż w poprzednim typie. Powoduje jednak nieodwracalne zmiany także w osobowości.
  3. Typ amfetaminy. Amfetamina i inne środki pobudzające zwiększają aktywność fizyczną i psychiczną wzmacniają pewność siebie i przyśpieszają tok myślenia. Eliminują senność, zmęczenie, uczucie głodu. Dłuższe używanie prowadzi do występowania do­legliwości somatycznych i zmian psychicznych (labilność emocjonalna, drażliwość, stany lękowe i urojeniowe).
  4. Typ kokainy. Kokaina wywołuje wzrost aktywności psycho­ruchowej, poprawia nastrój, znosi głód i zmęczenie. Po odstawieniu narkotyku rodzi się niepokój i depresja. Długotrwałe zażywanie środka prowadzi do zaburzeń somatycznych i psychicznych (drażliwość, niepokój).
  5. Typ konopi indyjskich (przetwory: haszysz, marihuana itp.). Przetwory konopi są szeroko rozpowszechnione. Po zażyciu pojawia się euforia, poczucie jasności myśli, skłonność do filozofowania. Może pojawić się zaburzenie poczucia rzeczywistości miejsca i cza­su, zaburzenia słuchu i wzroku. Długotrwałe używanie prowadzi do degradacji fizycznej i psychicznej.
  6. Typ halucynogenów (LSD, meskalina, psylocybina). Wywo­łują uzależnienie psychiczne i prowadzą do zmian psychicznych.
  7. Typ rozpuszczalników lotnych i innych substancji chemicz­nych (aceton, tri, benzyna, kleje, rozpuszczalniki). Środki te są przyjmowane drogą wziewną (inhalacje). Powodują skutki podobne do upojenia alkoholowego (błogostan). Niekiedy po zażyciu pojawiają się halucynacje wzrokowe, czuciowe i słuchowe oraz zaburzenia koordynacji ruchów. Przewlekłe używanie prowadzi do uszkodzenia komórek mózgowych, pogorszenia funkcji psychicz­nych oraz zaburzeń somatycznych (uszkodzenie śluzówki, zapalenie dróg oddechowych, uszkodzenie wątroby i układu krwionośnego).
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.