Wpływ rodziny na powstawanie uzależnień

Pełne przedstawienie przyczyn uzależnienia, które ukazywałyby indywidualną drogę do nałogu każdego człowieka jest niezwykle trudne, a być może nawet niemożliwe. Można co najwyżej ogólnie ukazać zespół uwarunkowań prowadzących poszczególne osoby do zachowań nałogowych. Wśród sprzyjających powstawaniu uzależ­nień czynników osobowych i środowiskowych, trzeba wskazać przede wszystkim na brak sensu życia, poczucie obniżonej wartości siebie, a także sprzyjający zachowaniom nałogowym kontekst społeczny. Człowiek osiągający wystarczającą satysfakcję w życiu nie musi sięgać po czynnik zastępczy. Mając właściwy stosunek do siebie i poczucie własnej godności, nie będzie on szkodził swojemu organizmowi ani rezygnował z kontroli własnych zachowań.

Każdemu człowiekowi mogą przydarzyć się w życiu sytuacje kryzysowe: załamania zdrowotne, frustracje spowodowane niepowo­dzeniami w życiu zawodowym i osobistym. Nie każdy jednak będzie szukał ich rozwiązania w patologicznych zachowaniach. Jeżeli istnieją ludzie mający większe skłonności ku takim sposobom pokonywania kryzysów życiowych, to są nimi przede wszystkim te osoby, które w rodzinie generatywnej nie zostały właściwie przygotowane do życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.