Zagrożenie zdrowia i życia w komunikacji

We współczesnym świecie wzrasta ogromnie zagrożenie zdrowia i życia spowodowane przemieszczaniem się ludzi. Coroczne żniwo śmierci w krajach rozwiniętych spowodowane wypadkami dro­gowymi i wypadkami przy pracy przerasta liczbę zabitych i rannych w jakiejkolwiek dotychczas wojnie konwencjonalnej. Również w Polsce wzrasta z roku na rok liczba osób zabitych i rannych w wy­padkach drogowych. W roku 1995 było w Polsce 56 904 wypadków drogowych, w których zginęło 6 900 osób. Chociaż na bezpieczeństwo jazdy wpływa jakość dróg i stan techniczny pojazdów, to jednak trzeba stwierdzić, że ogromna część zaistniałych wypadków drogowych powstała z lekkomyślności osób korzystających z dróg publicznych. W naszym kraju przyczyną wypadków drogowych jest często pozostawanie pod wpływem alkoholu tak zmotoryzowanych jak też pieszych uczestników ruchu drogowego.

Trzeba przyznać, że rozwój świadomości moralnej w dziedzinie odpowiedzialności za życie i zdrowie w komunikacji nie nadąża za rozwojem technicznym. W ocenie negatywnych zachowań w róż­nych dziedzinach relacji międzyludzkich panuje wielkie zamie­szanie. O ile uważa się za grzech ubliżenie drugiej osobie czy jej obmowę, to brak przestrzegania przepisów drogowych i narażanie pozostałych uczestników ruchu drogowego na śmierć lub kalectwo często nie bywa traktowane jako naruszenie porządku moralnego. Coroczne żniwo śmierci na drogach publicznych, wypadki przynoszące kalectwo przekreślające szanse życiowe domagają się kształtowania wrażliwości moralnej w tej dziedzinie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.