Bóg jest Panem życia i śmierci

Życie cielesne jest dla człowieka wierzącego najwyższą wartością doczesną. Nie jest ono jednak wartością absolutną. Dlatego może on być wezwany, aby złożyć z ofiarę z własnego życia dla wyższego dobra. „Żaden człowiek nie może jednak samowolnie decydować o tym, czy ma żyć, czy umrzeć: jedynym i absolutnym Panem władnym podjąć taką decyzję, jest Stwórca – Ten, w którym żyjemy, poruszany się i jesteśmy”. Człowiek bowiem nie jest ani panem życia, ani panem śmierci. Jeżeli człowiek chce decydować o chwili zakończenia życia, stawia siebie na miejscu Boga.

Chociaż Objawienie ukazuje Boga jako źródło i dawcę życia, trudno jednak szukać w nim danych zakazujących eutanazji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Biblia powstała w kontekście kulturowym i religijnym, w którym tego rodzaju pokusy nie były znane, a wręcz przeciwnie, „w osobie starca, z uwagi na jego mądrość i do­świadczenie, dostrzega się niezastąpione bogactwo dla rodziny i spo­łeczeństwa”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.