Kara śmierci

Kara śmierci jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i trud­nych zagadnień bioetyki. Z jednej strony bowiem racje humanitarne i religijne wydają się zdecydowanie przemawiać przeciwko jej stosowaniu. Przeciwnicy kary śmierci powołują się na podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawo do życia, i uważają jej stosowanie za przejaw brutalizacji życia społecznego. Z drugiej zaś strony, narastająca przemoc w życiu społecznym i coraz większe poczucie zagrożenia wśród obywateli skłaniają wielu z nich do przekonania o konieczności jej zachowania lub przywrócenia. Badania opinii publicznej dokonywane w ostatnich latach zarówno w Polsce jak i w całej Europie wskazują że większość mieszkańców poszczególnych krajów jest za stosowaniem kary śmierci. Jej zwolennicy uważają, że kara główna jest konieczna dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa społecznego.

Postawy wobec kary śmierci bywają często nadmiernie zabar­wione emocjonalnie a nawet irracjonalne. Ci sami ludzie, którzy dezaprobują karanie śmiercią człowieka popełniającego zbrodnie, równocześnie akceptują aborcję, a więc zabójstwo najbardziej niewinnej istoty. Odmawiając jakiemukolwiek autorytetowi prawa stanowienia o życiu i śmierci zbrodniarza, domagają się przyznania kobiecie ciężarnej prawa do decydowania o życiu dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.