Konieczność budowania pokoju i wychowania do pokoju

Teologiczna refleksja dotycząca wojny i pokoju rozwija się ustawicznie. Coraz bardziej podkreślana jest w niej konieczność budowania pokoju, przy równoczesnej tendencji negatywnego ukazywania wszelkiej wojny. Trwające od lat działania na rzecz wychowania do pokoju wytrwale upowszechniają prawdę, że „każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania wojen”. Podnoszone są też coraz częściej pytania o sens i moralność wszelkich zbrojeń, które zabierają ogromne środki finansowe ze szkodą dla innych dziedzin życia. Coraz bardziej umacnia się przekonanie, że „wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich”. Szczególnie często podnoszona jest kwestia, czy z moralnego punktu widzenia dopuszczalne jest wytwarzanie i posiadanie broni masowego rażenia, nawet bez zamiaru jej użycia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.