Ocena moralna samobójstwa

Ocena samobójstwa nie jest łatwa. Trudno bowiem zrozumieć człowieka, który wbrew najbardziej podstawowemu instynktowi rzuca wyzwanie swemu życiu, czy jest on w pełni poczytalny, czy posiada odpowiedzialność za swój czyn. Normalnie patrząc można powiedzieć, że popełnia on szaleństwo, wybiera śmierć, aby uniknąć cierpienia. W ocenie etycznej samobójstwa trzeba rozróżnić płaszczyznę subiektywną i obiektywną. Odpowiedzialność osobista samobójcy jest ograniczona w taki sposób, jak zawężona jest jego wolność uwarunkowana procesami psychologicznymi, przede wszystkim o zabarwieniu depresyjnym.

Można jednak, a nawet trzeba wskazać na moralność przed­miotową samobójstwa. Z teologiczno-moralnego punktu widzenia, samobójstwo jest wyzwaniem rzuconym Bogu i odmówieniem Mu prawa do kierowania życiem człowieka. Samobójca przekreśla wartość osoby, swoją ludzką godność. Niekiedy samobójstwo jest oceniane negatywnie, ze względu na obowiązki, które człowiek ma wobec najbliższych. Na koniec powiedzmy, że samobójstwo może też być tchórzostwem i brakiem charakteru wtedy, gdy jest popełniane, aby nie ponosić konsekwencji swojego postępowania.

  • Zapobieganie samobójstwom

Istnieją objawy pozwalające zorientować się osobom postronnym o istniejącym poważnym zagrożeniu popełnienia samobójstwa. Są to następujące zachowania:

  1. Rozdawanie swoich rzeczy;
  2. Roz­mowy o samobójstwie i plany samobójcze;
  3. Rozmowy o spo­sobach popełniania samobójstwa i zaopatrywanie się w środki umożliwiające popełnienie go;
  4. Wcześniejsze próby samobójcze lub groźby;
  5. Kaleczenie się i inne objawy autoagresji;
  6. Obsesja tematyką śmierci.

Ponieważ samobójstwo jest efektem nieprawidłowego rozwoju osobowości, poczucia osamotnienia i przekonania o niemożliwości rozwiązania istniejących problemów, dlatego bezpośrednie zapobie­ganie samobójstwu w sytuacji zagrożenia będzie polegało na zbudowaniu pomocnej relacji z osobą zagrożoną aby jej wysłuchać otoczyć opieką i pomocą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.