Psychologia samobójstwa

E. Ringel, profesor psychiatrii we Wiedniu, już w roku 1949 przebadał 745 osób, które próbowały odebrać sobie życie. Większość z nich doznała w dzieciństwie licznych urazów psychicznych, co spowodowało, że stali się ludźmi nieufnymi, niepewnymi, z zahamowaniami i poczuciem winy. Na podstawie przeprowadzonych badań E. Ringel ustalił syndrom samobójczy, który charakteryzuje się takimi cechami stałymi jak: zawężenie, agresja hamowana i fantazje samobójcze.

Zawężenie samobójcze polega na utracie równowagi pomiędzy istniejącymi warunkami życia a poczuciem własnych możliwości. Przestrzeń życia zdaje się coraz mniejsza i coraz bardziej wypełniona czyhającymi niebezpieczeństwami. Sytuacja staje się bez wyjścia. Obniża się poczucie własnej wartości. Przeszłość, szczególnie doznane niepowodzenia, odgrywają coraz większą rolę, przy stałej redukcji znaczenia przyszłości. Za Ringelem można powiedzieć, że narastające zawężenie dotyczy sytuacji, własnych możliwości, relacji międzyludzkich i świata wartości.

Agresja samobójcy jest przede wszystkim agresją hamowaną nie ujawnioną chociaż istnieje w nim wielka potrzeba jej dokonania. Jest to stan bezsilnej wściekłości znoszącej niesprawiedliwość, poniżenie. Narastająca agresja prowadząca do samobójstwa znajduje ujście pod wpływem niejednokrotnie drobnych wydarzeń.

Wreszcie istotnym elementem syndromu samobójczego jest budowanie nierzeczywistego świata, który samobójca urządza zgodnie z własnymi potrzebami. Coraz bardziej ten fantastyczny świat wiązany jest z jego śmiercią. W wyobrażeniach tych ludzie będący jego przeciwnikami doznają żalu po jego samobójczej śmierci i zostają ukarani za swoje czyny.

Większość kandydatów na samobójców przepełniona jest lękiem i posiada skłonności depresyjne, które przejawiają się w postaci obniżonego nastroju, braku radości, bezsenności, psychomotorycz­nego niepokoju. Autorzy badający zjawisko samobójstwa podkreś­lają również jego związek z brakiem wiary w Boga i poczuciem bezsensu życia. Człowiek pozbawiony religijnej perspektywy łatwiej sięga po samobójcze rozwiązanie sytuacji uważanej przez siebie za nieznośną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.