Rewizja doktryny o wojnie sprawiedliwej

W ostatnich dziesiątkach lat wynaleziono broń masowego rażenia (atomową biologiczną chemiczną). Pojawiły się wątpliwości, czy tradycyjna koncepcja wojny sprawiedliwej może mieć zastosowanie, skoro następstwem rozpoczętej wojny mogą być niewyobrażalne zniszczenia. Sprawą tą zajął się również Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnymPotępiono tam wojnę, podkreślono rolę teologii pokoju i budowania zaufania między narodami oraz jedności na rzecz unikania wojen.

Sobór jednakże stwierdza realistycznie, że nie udało się dotąd wyeliminować wojny z relacji międzynarodowych. Ponieważ istnieje możliwość, że jedno państwo napadnie niesprawiedliwie na inne, dlatego Sobór nie potępia wojny obronnej i nie odmawia prawa do obrony niepodległości. Potępienie każdej wojny i odmówienie prawa do samoobrony niesprawiedliwie napadniętemu, otwarłoby drogę do działań cynicznych i bezkarnych. Dopóki zatem nie powstanie międzynarodowa władza zdolna skutecznie rozstrzygać w sposób pokojowy spory pomiędzy różnymi krajami, „póty rządom nie można zaprzeczać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań”.

W konsekwencji usprawiedliwione staje się utrzymywanie armii, służba wojskowa i posiadanie koniecznego uzbrojenia do wojny obronnej. Przyznając naturalne prawo do samoobrony każdego państwa, powstaje pytanie, czy do tych środków można również zaliczyć broń masowego rażenia. Dziś coraz częściej podnoszą się głosy o niemoralnym charakterze nie tylko stosowania, ale nawet posiadania broni masowej. W każdym razie trzeba powiedzieć, że z moralnego punktu widzenia potępiona jest wojna zaczepna i wojna totalna, prowadząca do wyniszczenia całych grup ludzi czy narodów: „Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.