Skutki przerwania ciąży

  • Biologiczne skutki aborcji

Do negatywnych skutków przerwania ciąży trzeba zaliczyć wzrost liczby poronień samoistnych, łożysk przodujących, ciąż pozamacicznych, stany zapalne organów płciowych prowadzące do niepłodności, przebicia lub uszkodzenia macicy, które mogą się zakończyć śmiercią kobiety.

W roku 1995 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowało tzw. Raport o stanie zdrowia i opiece zdrowotnej nad kobietami oraz program działania na lata 1976-1990. Z raportu tego wynika, że w konsekwencji zabiegu przerywania ciąży występują komplikacje: śródzabiegowe – 2%, późne – 29%, porody niewczesne i przedwczesne – do 8%, poronienia samoistne następnych ciąż po przerwaniu pierwszej – 30%. Ujawnione dane nie obejmują schorzeń psychicznych, a przecież wiadomo, że zabieg ten wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie biologiczne kobiety powodując jej bezpłodność lub przyczyniając się do powstania różnych schorzeń. Wiele kobiet z powodu przerwania ciąży przeżywa zaburzenia psychiczne.

  • Psychiczne skutki aborcji

Wśród negatywnych skutków będących następstwem przerwania ciąży występuje przede wszystkim tzw. syndrom postaborcyjny (PAS) – depresja połączona z poczuciem winy, zgorzknieniem i trudnościami w życiu rodzinnym i społecznym. Psychiczne skutki aborcji, skłonności depresyjne i gorycz, sprawiają że kobiety po dokonaniu aborcji są bardziej podatne na zaburzenia systemu immunologicznego a w konsekwencji częściej zapadają chorobę raka i popełniają samobójstwo. Z powodu częstego pojawiania się tzw. zespołu poaborcyjnego u kobiet, wielu lekarzy występuje przeciwko przerywaniu ciąży. Niektórzy lekarze próbują jeszcze negować jego istnienie, jest on jednak wystarczająco udokumentowany i szeroko opisany w literaturze medycznej”. Ph. Ney uważa nawet, że narastająca agresja we współczesnych społeczeństwach jest efektem, przynajmniej w pewnej mierze, tego zespołu. Rodzice, którzy niegdyś podjęli decyzję o dokonaniu aborcji, częściej niż inni biją swoje dzieci, matki bywają bardzo często przygnębione, mają poczucie winy i często są niezdolne do właściwych kontaktów z dziećmi urodzonymi po przerwaniu ciąży, co z kolei utrudnia tym dzieciom rozwój.

Wielki wpływ na zmianę postaw wobec aborcji wywiera B. Nathanson. Jako profesor ginekologii i położnictwa przyczynił się on w wielkiej mierze do zalegalizowania aborcji w USA. Następnie zorganizował w Nowym Jorku pierwszą na świecie kliniką aborcyjną w której w ciągu dwóch lat przeprowadzono 60 tysięcy aborcji. Obserwując przy pomocy nowoczesnych technik (m.in. ultrasonografia, elektroniczne monitorowanie bicia serca) przebieg aborcji i jej skutki doszedł do wniosku, że przerywanie ciąży jest brutalnym sposobem zabijania dzieci nie narodzonych, co udokumentował w filmie Niemy krzyk. W późniejszym okresie stał się aktywnym przeciwnikiem aborcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.