Wybrane zagadnienia historyczne z karą śmierci

Kara śmierci była stosowana w przeszłości powszechnie i z upodobaniem. Szczególnie znaczące rozmiary przyjęła ta forma karania w średniowieczu. Spowodowana ona była zdziczeniem obyczajów ówczesnych społeczeństw. Na stosowaną sadystycznie przemoc reagowano równie brutalnie. Jak łatwo sięgano w prze­szłości po najwyższy wymiar kary świadczy fakt, że w Anglii, jeszcze w XIX wieku, wieszano chłopców między 7 a 14 rokiem życia za stosunkowo niewielkie przewinienia.

Pod wpływem idei Oświecenia, domagających się humanizo­wania kar stosowanych w społeczeństwie, podjęto również krytykę kary śmierci. Prekursorem w tej dziedzinie był prawnik włoski Cesare Bonesana Beccaria, który w dziele O przestęp­stwach i karach zakwestionował prawo państwa do stosowania kary śmierci. W uzasadnieniu swojej postawy odwoływał się do nienaruszalnej wartości ludzkiego życia. Jeżeli to życie jest taką wartością, że sam człowiek nie ma prawa dokonać na nią zamachu, tym bardziej nie może tego czynić państwo. Beccaria zwalczał przede wszystkim zbyt szybkie sięganie po najwyższy wymiar kary i, co za tym idzie, zbyt obszerny katalog przestępstw karanych śmiercią. Przekonywał, że taki system penitencjarny jest nieskuteczny a nawet posiada demoralizujący wpływ na społe­czeństwo.

Chociaż działalność Beccarii nie spowodowała zniesienia kary śmierci, to jednak przyczyniła się do ograniczenia liczby przestępstw nią zagrożonych a także zmniejszyła tendencję do stosowania publicznej egzekucji. Szczególnie ważnym jego osiągnięciem było stopniowe znoszenie kwalifikowanej kary śmierci, czyli ćwiartowania, łamania kołem i okaleczania.

Następnym okresem walki z karą śmierci była druga połowa XIX wieku. Zniesiono wtedy karę śmierci w niektórych krajach.

Trzeci okres walki z karą śmierci rozpoczął się po II wojnie światowej. Było to niewątpliwie związane z nadużyciami przeciwko życiu dokonanymi przez faszyzm niemiecki. Obecnie około 20 państw nie posiada prawa zezwalającego na stosowanie kary śmierci, w innych przewidziana jest tylko w kodeksach wojskowych lub w prawie obowiązującym w czasie wojny, faktycznie jednak jest nie wykonywana.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.