Bioetyka w Polsce

Mówiąc o początkach bioetyki trudno nie wspomnieć pionierów tej dyscypliny naukowej w Polsce. Na uwagę zasługują dwaj wybitni profesorowie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: ks. prof. Stanisław Olejnik, który pierwszy podejmował nowe zagadnienia związane z naukowymi możliwościami medycyny i ks. prof. Tadeusz Ślipko. Do pierwszych autorów podejmujących w naszym kraju problematykę bioetyczną należy także zaliczyć S. Kornasa. Godne odnotowania w dziedzinie bioetyki rozumianej jako etyka lekarska, bądź też szerzej, jako nauka o życiu i zdrowiu, są także wysiłki polskich lekarzy. W tym kontekście wymienić należy takie osoby jak J. Bogusz, T. Kielanowski, K. Osińska, J. Aleksan­drowicz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.