Konieczność bioetyki

Rozwój nauk biologicznych pozwolił opanować nowe techniki badawcze, które umożliwiają coraz lepsze poznanie procesów zacho­dzących w komórkach żywych oraz głębokie ingerowanie w ich struktury i funkcje. W konsekwencji istnieje dziś możliwość daleko idącego kierowania i modyfikowania życia osobniczego, w tym również życia człowieka, na wszystkich jego etapach: w momencie powstawania, w całym okresie jego rozwoju aż do śmierci włącznie. Zaistniałe już i wciąż poszerzające się możliwości ingerowania w ludzkie życie wzbudzają nadzieję na doskonalsze sposoby leczenia oraz zapewnienie zdrowia wielu ludziom. Równocześnie jednak rosną obawy przed negatywnymi skutkami tych ingerencji tak dla pojedynczych ludzi jak również dla całych społeczeństw. Stąd pojawiło się pytanie, które staje się coraz bardziej aktualne: czy nauce wolno wszystko, co potrafi w dziedzinie przekazywania i pod­trzymywania ludzkiego życia. Pytanie takie jest stawiane ze strony przedstawicieli życia społecznego, chcących zabezpieczyć prawnie dobro całych społeczeństw i poszczególnych obywateli. Pytanie takie stawiają przede wszystkim etycy i moraliści mający na uwadze integralnie rozumiane dobro człowieka. Powstała nowa dyscyplina naukowa – bioetyka, wyodrębniony dział nauki o moralności, która stawia sobie za cel wypracowanie kryteriów i norm oraz ocen moralnych regulujących te działania ludzkie, które ingerują w po­wstawanie życia, jego trwanie i umieranie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.