Konieczność wytyczenia granic i zapobiegania manipulacjom

Trzecim powodem przemawiającym za koniecznością bioetyki jest wskazanie dopuszczalnych granic ingerencji medycznych oraz zapobieganie manipulacjom w tej dziedzinie. Współczesne nauki biologiczne dają ogromne możliwości. Sztuczne zapłodnienie, matki zastępcze, tzw. inżynieria genetyczna umożliwiająca określenie cech osobniczych przyszłego dziecka, transplantacja, hodowla płodów ludzkich z przeznaczeniem ich jako magazyn części zastępczych lub surowiec do produkcji lekarstw i kosmetyków, oto tylko niektóre, praktykowane już nadużycia. Gdy dodamy do tego stosowanie eutanazji na życzenie lub bez życzenia chorego, wtedy jawi się makabryczny świat, w którym człowiek pozbawiony jest należnego mu szacunku. W świecie tym życie ludzkie traci specyficzną godność, która decyduje o jego świętości i nienaruszalności. Bioetyka wyrasta ze świadomości powstałych zagrożeń i coraz bardziej powszechnego przekonania o konieczności niedopuszczenia do realizacji tej wizji.

Jan Paweł II omawiając w encyklice Evangelium vitae różne inicjatywy będące reakcją na umacniającą się we współczesnym świecie kulturę śmierci i wzrastającą gotowość do zabijania nie narodzonych, upośledzonych, nieuleczalnie i psychicznie chorych dzieci i dorosłych, starców i umierających pisze, że „zjawiskiem szczególnie ważnym jest ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie i coraz szerszy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dia­logowi – między wierzącymi i niewierzącymi, a także między wyznawcami różnych religii – o podstawowych problemach etycznych związanych z ludzkim życiem”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.