Powstanie słowa „bioetyka”

Trzeba zauważyć, że problematyka poruszana dzisiaj przez bioetykę (eksperymenty medyczne, aborcja, eutanazja, przeszczepy, skażenie środowiska). Trudno jednak początki bioetyki wiązać z podejmowaniem tych problemów przez średniowiecznych autorów. Historia tej dyscypliny rozpoczyna się wraz z propozycją onkologa pracującego w University of Wisconsin, w Madison (USA), V.R. Pottera, aby przyjąć do słownika etyki nowy termin bioetyka i utworzyć nową dyscyplinę naukową o tej samej nazwie. Propozycja ta pojawiła się po raz pierwszy w roku 1970, w jego artykule zatytułowanym Bioethics: The Science of Survival, zamieszczonym w czasopiśmie Perspectives in Biology and Medicine.

Autor ten opublikował książkę zatytułowaną: Bioethics: Bridge to the Futurę, Englewood Cliffs. Napisał w niej, że „mostem wiodącym ludzkość ku przyszłości jest nowa dyscyplina naukowa”, która łączy znajomość biologii z wiedzą dotyczącą wartości ludzkich. Nazwa owej dyscypliny bioetyka odzwierciedla to połączenie dwu dziedzin wiedzy.

Ponieważ słowo bioetyka pojawiło się równocześnie w Instytucie Kennedy’ego przy Georgetown University założonym przez holenderskiego ginekologa Andre Hellegersa, zaistniał problem, kto pierwszy sformułował to określenie i komu należy przypisać jego autorstwo. R. Potter twierdzi, że zagadnieniami nowej dyscypliny naukowej zajmował się już od roku 1962, a w roku 1970 użył dwukrotnie określenia bioetyka w swoich publikacjach. Jego zdaniem, Andre Hellegers mógł poznać to określenie i problematykę z nim związaną z jego artykułów, ale mógł też sam na nie wpaść. Badacz tego problemu W. Reich uważa, że ojcostwo terminu bioetyka należy przypisać Potterowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.